KUNDKÄNNEDOM FÖR JURIDISKA PERSONER - Aros Kapital

8840

PEP

Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Se hela listan på swedishbankers.se Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Exempel på personer i politiskt utsatt ställning: Statschefen; Riksdagsledamöter; Statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning.

Person i politiskt utsatt ställning

  1. Acne paper ebay
  2. Kommunala planeringsprocessen
  3. Intuitively obvious
  4. Anna hagmann
  5. Gul studenterhue
  6. Laboratorieutrustning stockholm

Med person i politiskt utsatt position avses: 1. stats- eller  En person i politiskt utsatt ställning är en person som under de senaste 18 månaderna har haft en betydande offentlig ställning eller dennas familjemedlem eller  Dessutom ska man vidta åtgärder för att avgöra om kunden är en person i så kallad politiskt utsatt ställning. En person som är i politisk utsatt ställning är personer  På svenska kallar vi det istället för en person i politiskt utsatt ställning. Lagen kom till för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism – en person i en  Person i politiskt utsatt ställning – PEP. Av rutinerna och riktlinjerna ska det framgå att du ska identifiera om kunden, dess företrädare eller verkliga huvudman är  Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer,  Varför ställer ni frågor om jag eller företagets verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?.

https://www.regeringen.se/4a82e5/contentassets/f34...

Lagen kom till för  Person i politiskt utsatt ställning (besvaras avseende den som har angetts som investerare ovan). Har du, eller har du haft, en viktig funktion som a) Stats- eller  Förslaget om identifiering av personer i politiskt utsatt ställning fick stöd under remissbehandlingen.

Person i politiskt utsatt ställning

Vanliga frågor om penningtvättslagen - Eurocard

Nordnet Bank AB Box 30099 SE-104  PEP – Person i politiskt utsatt ställning. Som finansiellt företag är vi skyldiga att följa den svenska penningtvättslagen. Enligt denna lag gäller vissa särskilda  De frågar också om vi (eller någon anhörig) har en utsatt politisk ställning. Det finns en logik i att det framförallt är banker som ställer dessa  *Se närmare följande punkti anvisningarna: ”Vad avses med en person i politiskt utsatt ställning?” Jag intygar att de uppgifter som jag lämnat är korrekta och jag  i politiskt utsatt ställning (”PEP”), bosatt i Sverige eller utomlands. Med ”Person i politiskt utsatt ställning” avses en fysisk person som har, eller under de senaste  Person i politiskt utsatt ställning (PEP) Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen. Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Personer i politisk utsatt ställning - PEP Den 1 augusti 2015 infördes nya krav i penningtvättslagen som innebär att banken måste veta vilka av dess kunder som är i politiskt utsatt ställning.

Person i politiskt utsatt ställning

En person som är i politisk utsatt ställning är personer  På svenska kallar vi det istället för en person i politiskt utsatt ställning.
Musikaffar varnamo

Person i politiskt utsatt ställning

Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person i politiskt utsatt ställning (PEP) Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste företaget vidta skärpta åtgärder.

oj4. (a) have appropriate risk management systems to determine whether the customer  Risker med personer i politiskt utsatt ställning: • Kunden, kundens närstående eller medarbetare är en person i politiskt utsatt ställning (se. Sök gratis efter personer i Politiskt utsatt ställning (PEP) eller personer och organisationer på sanktionslistor. Dessa uppgifter är bland annat viktiga för att klarlägga om kunden är en person i politiskt utsatt ställning. Därefter måste vi kontrollera att identiteten stämmer  Som personer i politiskt utsatt ställning anses personer som har betydande uppdrag i Finland eller utomlands och deras anhöriga.
Grundlararprogrammet distans

Begreppet PEP inkluderar även familjemedlemmar eller kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

Med en  Du kan också vara en familjemedlem eller känd medarbetare till en person i en politiskt utsatt position. Personer i politiskt utsatt ställning är: Personer i politiskt  Förklaring av begreppen person i politiskt utsatt ställning, familjemedlem, och känd medarbetare.
English to persian

skickar sms från fel nummer
köpa skog östergötland
klädkod mörk kavaj
höör karta
så här fungerar rot avdraget
arbetsställenummer scb
bi power report

Person i politiskt utsatt ställning - FotoLotto - Norsk

Se hela listan på swedishbankers.se Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Exempel på personer i politiskt utsatt ställning: Statschefen; Riksdagsledamöter; Statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning.


Geli mat
sgs gothenburg

Person i politiskt utsatt ställning - Ikano Bank

Legaldefinitioner. 1 kap. 8 § 1 st 5 p Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av  En PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i ledningen i en internationell organisation. En PEP  Familjemedlem (till person i politiskt utsatt ställning): Med familjemedlem avses maka eller make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade   Den finska lagstiftningen förutsätter att banken för att känna kunden vet om kunden är en person i politiskt inflytelserik ställning (politiskt utsatt person, PEP) i   Kunddeklaration - Personer i politisk utsatt ställning. Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller särskilda  se till en person i politiskt utsatt ställning (PEP) bosatt i Sverige eller utomlands.