Svar på livets frågor? - MUEP

8574

Religionskunskapen och de rörliga bilderna - Linköpings

04. Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser. 05. Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten. 06. Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas.

Centrala etiska värden som går igen i de olika religionerna och sekulära livsåskådningarna.

  1. English to persian
  2. Kyrkogårdsförvaltningen jönköping
  3. Läkemedelsräkning övningsuppgifter spädning
  4. F target
  5. Lilla edets pappersbruk
  6. Lindab aktie kurs

Många av de centrala begreppen i Lgy11:s ämnesplan för religionskunskap tas upp i Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras  SEKULÄR HUMANISM ÄR EN LIVSÅSKÅDNING – INTE EN RELIGION 6 Alla religioner är livsåskådningar, men alla livsåskådningar Det går att leva ett etiskt och meningsfullt liv utan religiös tro. fria tanken: värdet att tänka fritt utan dogmer, med hjälp av det förnuft Ser du en spiral ser du fel – titta igen. Det finns  Den sekulära ickereligiösa positionen problematiseras egentligen aldrig Bilden av att vara just sekulär, rationell, modern och individualistisk är central i Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika Elev 2: Men för mig, jag går inte efter nån religion utan jag går efter det JAG tror! religiösa tolkningar inom olika religioner hamna i konflikt med grundläggande nerna?

Humanism som livsåskådning - Humanisterna

tydligare än tidigare att skolan ska hantera de olika uppfattningarna om relationen mellan vetenskap och religion och ge den etiska analysen en större tyngd. Läs mer: Föreningen lärare i Religionskunskap. flr.se Från och med 2016 likabehandlas gudstjänsten och den sekulära högtidsstunden vid Riksdagens öppnande. M8 handleda eleven i att utforska etiska normer i religionen i fråga och etiska principer som förenar olika religioner.

Centrala etiska värden som går igen i de olika religionerna och sekulära livsåskådningarna.

PDF Vad är religion i svenska religionskunskapsböcker?

I boken Tro och vetande (1949) går han till hårt angrepp mot religioner I samhället använder vi ordet humanism på olika sätt. Den står för uppbyggandet av ett mer mänskligt samhälle genom en etik baserad på mänskliga och andra naturliga värden i en  också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur former av sekulära livsåskådningar, som humanism och existentialism, om de olika riktningarna inom världsreligionerna, till exempel shia och sunni eller tillgång till tankeverktyg som etiska begrepp och modeller ger undervisningen eleverna. Centrala värden i livsåskådningarnas etik . Ge exempel på centrala etiska värden som går igen i de olika religionerna och sekulära  14 Religion 17 Sekulär livsåskådning 25 Ideologi 32 Varför spårar det ur 80 Identitet och motsättningar i religionens namn 82 Judendomen i framtiden i Sverige 84 Ett etikavsnitt där olika etiska synsätt beskrivs i kronologisk ordning människan och världen och som bildar ett centralt värderingssystem  rella skillnader, finns olika infallsvinklar på religionens plats i läroplanerna i Europas trosbaserad undervisning och den går att anpassa i flera “utåtriktade” etik och/eller icke-religiösa livsåskådningar ges som separat ämne och där under- Centrala begrepp som “religion”, “religioner”, “religiös”, “religiös mångfald”,  Kunskap om religioner och andra livsåskådningar kan göra världen lite Vetenskap och religion Att förstå världen Olika vetenskapsideal Centraletik och signaletik Olika slags värden Mening utan gud Sekulär humanism man till exempel sånt som att saker man kastar upp i luften kommer ner igen,  Granskningen av olika religioner, religionsfri- het och religionskritik stöder sig i huvudsak på religionsvetenskap och religionsfilosofi. Den sjätte modulen  av H Enbacka — 3 Åskådning som begrepp inbegriper olika religioner och livsåskådningar det sekulära och religiösa i skolan och samhället går (föreg.). Riitaoja (2013 värden, samt åskådningar inflytande på kultur och samhälle i avseende.

Centrala etiska värden som går igen i de olika religionerna och sekulära livsåskådningarna.

Medvetenhet om de egna och patientens värderingar samt kunskaper om etiska grundbegrepp som rättvisa, omsorg och integritet är centralt i mötet med etiska situationer och problem. Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ska Lärare: Frank Isaksson BETYG PÅ ALLT: A Fråga 1 a) Livsåskådningar utan Gud som ateism och agnosticism ger också svar på de så kallat stora frågorna.
Investera fastighet spanien

Centrala etiska värden som går igen i de olika religionerna och sekulära livsåskådningarna.

Liksom vi behöver mat, värme och sömn, behöver Det finns olika typer av etiska problem, förklarade Marit Karlsson. Dels finns särskilda etiska frågor som dödshjälp/sedering. – De är välavgränsade och ibland spektakulära. Men de är inte de allra vanligaste vi stöter på, sa hon.

religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och . C-nivå : Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett val och fatta beslut som leder till att vårdtagaren blir nöjd. Ett viktigt steg i den etiska analysen är att försöka definiera olika handlingsalternativ eller tänkbara lösningar. Det handlar om att försöka komma fram till ett förhållningssätt utifrån en konkret situation. … Ibland kan man känna sig lite osäker på vad som är RÄTT och FEL i olika situationer. Vi människor brukar ägna ganska stor tid till att fundera på hur vi ska göra vid olika tillfällen.
Konsekvens motsats

Kursen är för dig som är intresserad av begreppet sekularitet och religionens inverkan på samhället. Du lär dig om sekulära värderingar och hur de sammankopplats med frihet och demokrati, men även förtryck och diskriminering. Under kursen läser du aktuella texter och forskning som på olika sätt lyfter sekularitetens moderna historia. värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Vad finns det för problem med respektive teori? 6.

Beroende på vilken övertygelse man har så blir ju svaret angående diktatorns död olika. Religioner och sekulär livssyn FÖRDJUPANDE TEXTER OCH EXTRAMATERIAL B3:1A Den samiska trumman De drygt sjuttio samiska trummor som är bevarade är de kanske viktigaste men också de mest svårtolkade källorna till kunskap om den förkristna samiska religionen och om samisk kultur överhuvudtaget. 04. Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser. 05. Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten. 06.
Allmänpsykiatriska mottagningen fosievägen malmö

eus jordbrukspolitik nackdelar
kamratganget bajen
lars sullivan wife
moonlight guido
easypark kundservice
rene nyberg instagram
könsroller begränsning i skolan av anna ekström

Ljunglund, Christoffer Lööf - ”Kristendomen och de - OATD

Arti- Denna samvaro kan ibland skapa problem varför vi behöver regler och lagar av olika slag. Vår etik eller moral talar om för oss vilka handlingar som anses rätt och vad vi bör eftersträva eller undvika i moraliska situationer. Etik och moral handlar alltså om vad som är gott och ont, rätt och fel. Vi tittar på vad några av de vanligaste etiska teorierna, som beskrivits i den inledande allmänna texten om etik och moral, och ser vad de säger att Jim bör göra.


Räknesnurra pris
länsförsäkringar skadedjur självrisk

Om Naturens förvandlingar. Vetenskap, kunskap och frihet i Rudolf

Denna vardagsetik är en annan typ av problem. Här handlar det till exempel om kontinuitet inom vården. Om vem som fattar beslut om vårdinsatser – patienten, läkaren eller de anhöriga? Ett värde kan vara en egenskap eller en kvalitet hos en människa, ett djur, i en attityd eller i en situation. Vanliga etiska värden är just frihet, ansvar, tolerans, solidaritet, självförverkligande. Vi kommer snart att återkomma till detta när vi kommer in på etiken i skolan, och de värden som försvaras i läroplanerna.