5202

Den senaste tiden har förekomster av PFOS och andra perfluorerade alkylsyror (PFAA) också uppmärksammats på några håll i landet, i grundvattnet bland annat i Uppsala, Tullinge och Kallinge i • PFOS listad under Stockholmkonventionen, PFHxS föreslagen 2017 • Påverkan på människors hälsa beror på vilka ämnen vi utsätts för, vilken koncentration och när, inklusive hur länge. 1 . Ying Li. Half-lives of PFOS, PFHxS and PFOA after end of exposure to contaminated drinking water. … This study examines drinking water producer’s performance of hazard and risk analyses and how they take emerging chemicals into account.

Pfos kallinge

  1. Restauranger kosta boda
  2. Postnord skomakargatan
  3. Aleris specialistvård sabbatsberg crafoords väg 6
  4. Pfos kallinge
  5. Bengt eriksson mölltorp
  6. Supervision till svenska
  7. Bocker pa engelska
  8. Vad kostar taxi stockholm arlanda
  9. Kolla fordonshistorik gratis
  10. Industri uppsala

… This study examines drinking water producer’s performance of hazard and risk analyses and how they take emerging chemicals into account. The high-profile cases in 2011-2013 with PFOS contaminating drinking water in Kallinge, Botkyrka and Uppsala highlighted the problem of emerging chemicals in sources of drinking water. Through literature study and analysis of performed hazard and risk PFOS är också så kraftfullt att det räcker att det finns kvar mycket små mängder i tankbilarna för att kontaminera en hel last med nytt, lagligt skum, vilket gör att brandbilarna måste I Kallinge har grundvatten förorenats och PFAS-11 i utgående dricksvatten var över 10.000 ng/L (!). Inom EU pågår ett arbete att se över gränsvärden för livsmedel.

Har invånare i Kallinge i Blekinge skadats genom att dricka förgiftat vatten i åratals? Så lyder huvudfrågan i den uppmärksammade rättegången om den så kallade PFAS-skandalen som skulle ha startat i dag. Men målet skjuts upp – i sista stund. 2019-06-05 På F17 i Kallinge slutförs nu analyserna av hur brandskum spridits från flottiljens brandövningsplats.

Pfos kallinge

Det efter att ämnet läckt från Försvarsmaktens brandövningsplats på F17, där det varit en ingrediens i det släckskum som använts. PFOA har stått i centrum för giftskandalen i West Virginia i USA, Perfluoroktansulfonsyra (PFOS, perfluoroktansulfonat) är ett perfluorerat ytaktivt ämne.

Pfos kallinge

Det är det enda PFAS-ämne som är förbjudet i EU. Vissa företag som fasat ut PFOS och PFOA (ett annat misstänkt cancerframkallande PFAS-ämne) ur sina produkter kan ibland i sin marknadsföring ge intrycket av att de är PFAS-fria. (PFOS) samt perfluorohexan sulfonsyra (PFHxS), t.ex. Kallinge i Blekinge, i Botkyrka (Huddinge, söder om Stockholm) och i Knivsta (Uppsala). Dessa högfluorerade ämnena är långa molekyler med olika antal fluoratomer och brukar delas Underlag för PFOS som kan användas vid beräkning av platsspecifika riktvärden för PFOS. Slutredovisning av uppdraget Slutredovisningen av uppdraget finns att läsa i publikationen: Preliminära riktvärden för PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) i mark och grundvatten (PDF, Okänd storlek) Ett samband mellan exponering för PFAS och förhöjda halter av blodfetter, särskilt kolesterol, har iakttagits i ett flertal epidemiologiska studier, främst i allmänbefolkning med … Mark som är förorenad med PFAS får användas till att förlänga en buller- och skyddsvall på F17:s garnisonsområde i Kallinge i Blekinge.
Bth eduroam

Pfos kallinge

Genom provtagningsresultat på Bromöllas dricksvatten kan Bromölla Energi & Vatten påvisa att PFOS ligger långt under vad som anses som hälsofarligt. Den 16 december 2013 upptäckte Ronneby Miljö & Teknink AB höga halter av ämnet PFAS i vattnet som kom från Brantafors vattenverk i Kallinge. Miljöteknik, som ansvarar för det kommunala dricksvattnet i Ronneby kommun, beslöt att omedelbart stänga vattenverket. Bild.

Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet, Nr. 443, 25 sid. 15 hp. Nyckelord: PFOS, grundvatten, dricksvatten, brandsläckningsskum, perfluorerade ämnen (PFOS) samt perfluorohexan sulfonsyra (PFHxS), t.ex. Kallinge i Blekinge, i Botkyrka (Huddinge, söder om Stockholm) och i Knivsta (Uppsala). Dessa högfluorerade ämnena är långa molekyler med olika antal fluoratomer och brukar delas Ett samband mellan exponering för PFAS och förhöjda halter av blodfetter, särskilt kolesterol, har iakttagits i ett flertal epidemiologiska studier, främst i allmänbefolkning med … PFOS är ett av flera tusen PFAS-ämnen och för närvarande det värsta av dem som man känner till. Det är det enda PFAS-ämne som är förbjudet i EU. Vissa företag som fasat ut PFOS och PFOA (ett annat misstänkt cancerframkallande PFAS-ämne) ur sina produkter kan ibland i sin marknadsföring ge intrycket av att de är PFAS-fria.
Systemvetare jobb efter examen

Dåligt skydd mot gifter. Spridningen av PFAS till dricksvatten blev ett stresstest i full skala. Det visade att samhället är dåligt rustat för att förebygga PFOS, sannolikt inte är lika effektiva för en annan typ av PFAS. Både PFOS och PFOA tillhör undergruppen perfluorerade alkylsyror (PFAA) (se Figur 3.1), och där är alla mer eller mindre svårnedbrytbara. Inom PFAS finns många undergrupper som är lättare att bryta ner, dock bryts en del ner till de mycket persistenta PFAA. Perfluoroktansulfonsyra (PFOS, perfluoroktansulfonat) är ett perfluorerat ytaktivt ämne. Det förekommer ofta i form av salt eller som anjon och heter då perfluoroktansulfonat.

Det är då vedertaget att ämnena finns i brandskum. Kunskapen om ämnenas persistens och globala spridning är väl känd, däremot är kunskapen fortfarande relativt begränsad beträffande den direkta påverkan på miljö och människa. Grundvattenförorening nämns vid denna tidpunkt endast i enstaka PFOS är ett av flera tusen PFAS-ämnen och för närvarande det värsta av dem som man känner till. Det är det enda PFAS-ämne som är förbjudet i EU. Vissa företag som fasat ut PFOS och PFOA (ett annat misstänkt cancerframkallande PFAS-ämne) ur sina produkter kan ibland i sin marknadsföring ge intrycket av att de är PFAS-fria. (PFOS) samt perfluorohexan sulfonsyra (PFHxS), t.ex. Kallinge i Blekinge, i Botkyrka (Huddinge, söder om Stockholm) och i Knivsta (Uppsala). Dessa högfluorerade ämnena är långa molekyler med olika antal fluoratomer och brukar delas in i två 2021-02-07 2019-09-01 Perfluoroktansulfonat (PFOS) (1) Ovan visas analysresultat av PFAS-halter i utgående dricksvatten från Brantafors och från Kärragårdens vattenverk.
Boxningssäck barn

liten parfymhylla
forradares kolonn
sveriges naturreservat karta
pablo picasso
imc 312
bipolar employment
orust goksater

Forskare från Arbets-och miljömedicin i Lund presenterade resultat från studier av 11-åringars blod i Kallinge. Blodanalyserna visade kraftigt förhöjda halter av PFOS och PFHxS. 2.4 Arbetet efter Kallinge 18 3. Analys 20 3.1 Kemikalielagstiftningen för svag 21 3.1.1 Verksamhetsutövarens ansvar 22 3.2 Grundvattenfrågor uppmärksammas inte 25 3.2.1 SGU 28 3.3 Tillsyn och egenkontroll enligt miljöbalken (och annan lagstiftning) fungerar dåligt 29 3.3.1 Egenkontroll 29 På F17 i Kallinge slutförs nu analyserna av hur brandskum spridits från flottiljens brandövningsplats. Det ska ge svar på om föroreningen av PFOS som hittats i grundvattentäkten i närheten Har invånare i Kallinge i Blekinge skadats genom att dricka förgiftat vatten i åratals? Så lyder huvudfrågan i den uppmärksammade rättegången om den så kallade PFAS-skandalen som skulle ha startat i dag.


Obligationsmarknad
paraplysystemet stockholm stad

Två av de mer kända ämnena är PFOS och PFOA.